โรงพยาบาลวังชิ้น


นายแพทย์อมรพันธุ์ สมร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวังชิ้น เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขมีเนื้อที่ 25 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 115 หมู่ที่ 8 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ ก่อตั้งเมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2526 ได้รับบริจาคสร้างตึกผู้ป่วย ในปี 2528 จึงสามารถ รับผู้ป่วยใน ได้ 18 เตียง และได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ให้ขยายการให้บริการเป็น โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อปี 2537 จึงมีการสร้างตึกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในเพิ่มเติม และเปิดรับผู้ป่วยได้เต็ม 30 เตียง ในปี 2538... อ่านต่อ

สาระน่ารู้ประกาศโรงพยาบาล

สถานการณ์โควิด-19

Footer