ที่อยู่ 115 หมู่ 8 บ้านนาใหม่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160

อีเมล์ wanghos11171@gmail.com

โทรศัพท์ ☎ 054-589-252, 054-589-253, 054-589-254

แฟกซ์ 054-589-106

Footer