Showdata

วันที่ เรื่อง
2023-05-05 14:56:45 ประกาศจังหวัดแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลวังชิ้นประจำปีงบประมาน 2565 เปิด
2023-04-28 14:46:12 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566) เปิด
2023-04-28 13:58:57 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปีงบ 2565 เปิด
2023-01-31 10:32:55 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565) เปิด
2022-11-15 14:59:20 แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุทางการแพทย์ด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 เปิด
2022-11-01 15:15:44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 เปิด
2022-10-21 15:55:11 ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 เปิด
2022-10-21 15:53:36 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบ2566 เปิด
2022-09-27 16:33:41 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เปิด
2022-09-27 16:30:54 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เปิด