Showdata

วันที่ เรื่อง
2023-05-01 14:35:14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เปิด
2023-03-29 14:26:15 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน เปิด
2023-03-20 14:34:50 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เปิด
2023-03-10 11:44:10 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เปิด
2023-03-01 14:00:27 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน เปิด