Showdata

วันที่ เรื่อง
2022-09-30 13:24:10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน เปิด
2022-09-26 09:09:16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ผู้ช่วยเหลือคนไข้) เปิด
2022-09-19 13:45:21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน เปิด
2022-09-19 13:53:34 ประกาศเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงรายวัน(พนักงานบริการ,นักเทคนิคการแพทย์) เปิด