Showdata

วันที่ เรื่อง
2023-12-19 16:16:43 ส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม เปิด
2023-12-19 16:14:17 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม เปิด
2023-10-25 08:17:29 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เปิด
2023-09-28 15:31:30 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน นักเทคนิคการแพทย์และพนักงานบริการ เปิด
2023-09-22 08:29:41 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวันเวลา สถานที่ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานบริการ เปิด
2023-09-18 10:18:14 ประกาศรายชื่อไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช.รายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด เปิด
2023-09-04 14:27:17 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด เปิด
2023-09-04 14:25:36 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และตำแน่ง พนักงานบริการ เปิด
2023-08-04 13:06:47 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด เปิด
2023-08-04 13:06:17 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เปิด
2023-07-21 08:22:16 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน เปิด
2023-07-12 14:37:01 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิด
2023-06-30 14:29:13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และพยาบาลวิชาชีพ เปิด
2023-06-19 10:26:19 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เปิด
2023-05-01 14:35:14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เปิด
2023-03-29 14:26:15 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน เปิด
2023-03-20 14:34:50 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เปิด
2023-03-10 11:44:10 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เปิด
2023-03-01 14:00:27 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน เปิด