ชื่อ - นามสกุล :นพ.อมรพันธุ์ สมร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :05458925
Email :doctorbell159@gmail.com