[20/05/22]ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นใช้ในราชการของโรงพยาบาลวังชิ้น ประจำปี 2564
[19/05/22]ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[09/05/22]ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ประจำปีงบประมาณ 2565
[04/04/22]ประกาศจังหวัดแพร่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง
[23/03/22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธี e-bidding
[22/03/22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีe-bidding
[22/03/22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธี e-bidding
[14/03/22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14/03/22]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14/03/22]ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[14/03/22]ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[14/03/22]ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[11/03/22]ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
[11/03/22]ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง
11/03/22]ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
[8/03/22]ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
[8/03/22]ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง
[8/03/22]ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง