[23/05/22]รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกายภาพบำบัด
[10/05/22]ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงรายวัน
[01/04/22]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
[29/03/22]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถณะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
[22/03/22]ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน
[21/03/22]รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงรายวัน
[16/03/22]รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ นักวิชาการสาธารณสุข
[15/03/22]รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานประจำห้องยา
[9/03/22]ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน
[18/02/22]ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน(แก้ไข)
[17/02/22]ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน
[27/12/22]ประกาศรายชื่อรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน
[20/12/22]ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
[09/09/22]ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง
[09/09/22]ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน