[27/12/19]ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน
[20/12/19]ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
[09/09/19]ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง
[09/09/19]ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน