[ ์Nick5829 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
พวงพันธ์ เด็ดขาด
ชื่อเล่น : 
นิก
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
8/7/2532
อายุ : 
29
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
nick_1234.12@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
174 -2 -พระหลวง
อำเภอ : 
สูงเม่น
จังหวัด : 
แพร่
รหัสไปรษณีย์ : 
54130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0852224264
สถานที่ทำงาน : 
แพทย์/พยาบาล
การศึกษา : 
ปริญญาตรี